ROOFMATE PERIMATE Ściany piwnic - izolacja termiczna i drenaż.

Roofmate SL do izolacji ścian piwnic.

Parametry:

Perimate DI do izolacji i drenażu ścian piwnic.

Parametry: