ROOFMATE Izolacja termiczna dachów płaskich.

Dach o odwróconym układzie warstw z ROOFMATE .

Przy stropodachu o odwróconym układzie warstw płyty izolacji termicznej umieszcza się jako wierzchnią warstwę pokrycia dachu. Daje to następujące korzyści:

Zalety te gwarantują znaczne przedłużenie okresu eksploatacji dachu płaskiego.

Dla budowli o niewystarczającej nośności konstrukcyjnej firma Dow opracowała przed kilkoma laty element dachowy o niewielkim ciężarze, a mianowicie ROOFMATE LG. Element ten stanowi płyta z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej pokryta warstwą dziesięciomilimetrowej zaprawy zmodyfikowanej żywicami syntetycznymi.

Płyty ROOFMATE LG cechują następujące zalety: